Beranda Sastra dan Budaya Khasanah Budaya

Tradisi “Pesta” dalam Upacara Kematian Suku Batak

Oleh : Rikawati Hutahean*

Kematian. Satu kata yang identik dengan kesedihan dan air mata, serta biasanya dihindari manusia untuk diperbincangkan.  Namun, sebenarnya itulah yang ditunggu-tunggu manusia yang sadar bahwa tanpa kematian tidak ada proses pada kehidupan yang kekal dan abadi.

Kehidupan terdiri dari dua kutub pertentangan, antara “hidup” dan “mati”, yang menjadi paham dasar manusia sejak masa purba sebagai bentuk dualisme keberadaan hidup hingga masa kini (Sumardjo,2002:107). Kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup manusia. Maka kematian pada dasarnya adalah hal yang biasa, yang semestinya tidak perlu ditakuti, karena cepat atau lambat akan menjemput kehidupan dari masing-masing manusia.
Namun, wajar bila kematian bukan menjadi keinginan utama manusia. Berbagai usaha akan selalu ditempuh manusia untuk menghindari kematian, paling tidak memperlambat kematian itu datang. Idealnya kematian itu datang pada usia yang sudah sangat tua.

Pada masyarakat Batak, kematian identik dengan pesta dan suka cita. Ini sangatlah unik dan sangat khas. Ya, adat budaya kematian suku Batak memang beda dari kebanyakan suku yang ada di Indonesia.

Dalam tradisi Batak, orang yang mati akan mengalami perlakuan khusus, terangkum dalam sebuah upacara adat kematian. Upacara adat kematian tersebut diklasifikasi berdasarkan usia dan status orang yang meninggal dunia. Untuk yang meninggal ketika masih dalam kandungan (mate di bortian) belum mendapatkan perlakuan adat (langsung dikubur tanpa peti mati). Tetapi bila mati ketika masih bayi (mate poso-poso), mati saat anak-anak (mate dakdanak), mati saat remaja (mate bulung), dan mati saat sudah dewasa tapi belum menikah (mate ponggol), keseluruhan kematian tersebut mendapat perlakuan adat : mayatnya ditutupi selembar ulos (kain tenunan khas masyarakat Batak) sebelum dikuburkan. Ulos penutup mayat untuk mate poso-poso berasal dari orang tuanya, sedangkan untuk mate dakdanak dan mate bulung, ulos dari tulang (saudara laki-laki ibu) si orang yang meninggal.

Upacara adat kematian semakin sarat mendapat perlakuan adat apabila orang yang mati: 1. Telah berumah tangga namun belum mempunyai anak (mate di paralang-alangan/mate punu), 2. Telah berumah tangga dengan meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil (mate mangkar), 3. Telah memiliki anak-anak yang sudah dewasa, bahkan sudah ada yang kawin, namun belum bercucu (mate hatungganeon), 4. Telah memiliki cucu, namun masih ada anaknya yang belum menikah (mate sari matua), dan 5. Telah bercucu tapi tidak harus dari semua anak-anaknya (mate saur matua).

Pada masa megalitik, kematian seseorang pada usia tua yang telah memiliki keturunan, akan mengalami ritual penguburan dengan tidak sembarangan karena kedudukannya kelak adalah sebagai leluhur yang disembah. Hal itu terindikasi dari banyaknya temuan kubur-kubur megalitik dengan patung-patung leluhur sebagai objek pemujaan (Soejono,1984:24).

Mate Saur matua menjadi tingkat tertinggi dari klasifikasi upacara bagi masyarakat Batak (terkhusus Batak Toba), karena mati saat semua anaknya telah berumah tangga. Memang masih ada tingkat kematian tertinggi diatasnya, yaitu mate saur matua bulung (mati ketika semua anak-anaknya telah berumah tangga, dan telah memberikan tidak hanya cucu, bahkan cicit dari anaknya laki-laki dan dari anaknya perempuan) (Sinaga,1999:37–42). Namun keduanya dianggap sama sebagai konsep kematian ideal (meninggal dengan tidak memiliki tanggungan anak lagi).

Dalam kondisi seperti inilah, masyarakat Batak mengadakan pesta untuk orang yang meninggal dunia tersebut. Ini menjadi sebuah tanda bahwa orang yang meninggal tersebut memang sudah waktunya (sudah tua) untuk menghadap Tuhan dan ini disambut dengan rasa bahagia dan suka cita. Sedih pasti ada, tapi mengingat meninggalnya memang dikarenakan proses alami (sudah tua) maka kesedihan tidak akan berlarut-larut. Ibaratnya, orang yang meninggal dalam status saur matua, hutangnya di dunia ini sudah tidak ada lagi/LUNAS. Dalam masyarakat Batak, hutang orang tua itu adalah menikahkan anaknya. Jadi, ketika hutang seseorang itu LUNAS, maka sangatlah wajar jika dia merasa tenang dan lega.

Masyarakat Batak biasanya mengadakan acara seperti acara pernikahan, dengan menampilkan alat musik berupa organ untuk bernyanyi, makan makan seperti menyembelih hewan, minum minuman tradisional seperti tuak. Alat musik organ digunakan di daerah perantauan umumnya, namun di daerah aslinya, Sumatera Utara, gondang sebagai alat musik khas Bataklah yang digunakan. Ini semata-mata karena alat musik gondag yang sulit ditemukan di daerah perantauan. Untuk peyembelihan hewan, juga ada kekhasannya. Masyarakat Batak secara tersirat seperti punya simbol tentang hewan yang disembelih pada upacara adat orang yang meninggal dalam status saur matua ini. Biasanya, kerbau atau sapi akan disembelih oleh keluarga Batak (terkhusus Batak Toba) yang anak-anak dari yang meninggal terbilang sukses hidupnya (orang mampu). Namun, jika kerbau yang disembelih, maka anggapan orang terhadap keluarga yang ditinggalkan akan lebih positif, yang berarti anak-anak yang ditinggalkan sudah sangat sukses di perantauan sana.

Ketika seseorang masyarakat Batak mati saur matua, maka sewajarnya pihak-pihak kerabat sesegera mungkin mengadakan musyawarah keluarga (martonggo raja), membahas persiapan pengadaan upacara saur matua. Pihak-pihak kerabat terdiri dari unsur-unsur dalihan natolu. Dalihan natolu adalah sistem hubungan sosial masyarakat Batak, terdiri dari tiga kelompok unsur kekerabatan, yaitu : pihak hula-hula (kelompok orang keluarga marga pihak istri), pihak dongan tubu (kelompok orang-orang yaitu : teman atau saudara semarga), dan pihak boru (kelompok orang-orang dari pihak marga suami dari masing-masing saudara perempuan kita, keluarga perempuan pihak ayah). Martonggo raja dilaksanakan oleh seluruh pihak di halaman luar rumah duka, pada sore hari sampai selesai. Pihak masyarakat setempat (dongan sahuta) turut hadir sebagai pendengar dalam rapat (biasanya akan turut membantu dalam penyelenggaraan upacara). Rapat membahas penentuan waktu pelaksanaan upacara, lokasi pemakaman, acara adat sesudah penguburan, dan keperluan teknis upacara dengan pembagian tugas masing-masing. Keperluan teknis menyangkut penyediaan peralatan upacara seperti: pengadaan peti mati, penyewaan alat musik beserta pemain musik, alat-alat makan beserta hidangan buat yang menghadiri upacara, dsb.

Pelaksanaan upacara bergantung pada lamanya mayat disemayamkan. Idealnya diadakan ketika seluruh putra-putri orang yang mati saur matua dan pihak hula-hula (saudara laki-laki dari pihak isteri) telah hadir. Namun karena telah banyak masyarakat Batak merantau, sering terpaksa berhari-hari menunda pelaksanaan upacara (sebelum dikuburkan), demi menunggu kedatangan anak-anaknya yang telah berdomisili jauh. Hal seperti itu dalam martonggo raja dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan kapan pelaksanaan puncak upacara saur matua sebelum dikuburkan. Sambil menunggu kedatangan semua anggota keluarga, dapat dibarengi dengan acara non adat yaitu menerima kedatangan para pelayat (seperti masyarakat non-Batak). Pada hari yang sudah ditentukan, upacara saur matua dilaksanakan pada siang hari, di ruangan terbuka yang cukup luas (idealnya di halaman rumah duka).

Jenazah yang telah dimasukkan ke dalam peti mati diletakkan di tengah-tengah seluruh anak dan cucu, dengan posisi peti bagian kaki mengarah ke pintu keluar rumah. Di sebelah kanan peti jenazah adalah anak-anak lelaki dengan para istri dan anaknya masing-masing, dan di sebelah kiri adalah anak-anak perempuan dengan para suami dan anaknya masing-masing. Di sinilah dimulai rangkaian upacara saur matua. Ketika seluruh pelayat dari kalangan masyarakat adat telah datang (idealnya sebelum jamuan makan siang). Jamuan makan merupakan kesempatan pihak penyelenggara upacara menyediakan hidangan kepada para pelayat berupa nasi dengan lauk berupa hewan kurban yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh para parhobas (orang-orang yang ditugaskan memasak segala makanan selama pesta). Setelah jamuan makan, dilakukan ritual pembagian jambar (hak bagian atau hak perolehan dari milik bersama). Jambar terdiri dari empat jenis berupa : juhut (daging), hepeng (uang), tor-tor (tari), dan hata (berbicara) (Marbun&Hutapea,1987:66–67). Masing-masing pihak dari dalihan natolu mendapatkan hak dari jambar sesuai ketentuan adat. Pembagian jambar hepeng tidak wajib, karena pembagian jambar juhut dianggap menggantikan jambar hepeng. Namun bagi keluarga status sosial terpandang, jambar hepeng biasanya ada.

Selepas ritus pembagian jambar juhut, dilanjutkan ritual pelaksanaan jambar hata berupa kesempatan masing-masing pihak memberikan kata penghiburan kepada anak-anak orang yang meninggal saur matua (pihak hasuhuton). Urutan kata dimulai dari hula-hula, dilanjutkan dengan dongan sahuta, kemudian boru / bere, dan terakhir dongan sabutuha. Setiap pergantian kata penghiburan, diselingi ritual jambar tor-tor, yaitu ritus manortor (menarikan tarian tor-tor). Tor-tor adalah tarian tradisional khas Batak. Tarian tor-tor biasanya diiringi musik dari gondang sabangunan (alat musik tradisional khas Batak). Gondang sabangunan adalah orkes musik tradisional Batak, terdiri dari seperangkat instrumen yakni : 4 ogung, 1 hesek , 5 taganing, 1 odap, 1 gondang, 1 sarune.

Setelah jambar tor-tor dari semua pelayat selesai, selanjutnya adalah kata-kata ungkapan sebagai balasan pihak hasuhuton kepada masing-masing pihak yang memberikan jambar hata dan jambar tor-tor tadi. Selanjutnya, salah seorang suhut mengucapkan jambar hata balasan (mangampu) sekaligus mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya upacara. Setiap peralihan mangampu dari satu pihak ke pihak lain, diselingi ritus manortor. Manortor dilakukan dengan sambil menghampiri dari tiap pihak yang telah menghadiri upacara tersebut, sebagai tanda penghormatan sekaligus meminta doa restu.

Setelah semua ritus tersebut selesai dilaksanakan, upacara adat diakhiri dengan menyerahkan ritual terakhir (acara penguburan berupa ibadah singkat). Ibadah bisa dilakukan di tempat itu juga, atau ketika jenazah sampai di lokasi perkuburan. Hal ini menyesuaikan kondisi, namun prinsipnya sama saja. Maka sebelum peti dimasukkan ke dalam lobang tanah (yang sudah digali sebelumnya), ibadah singkat dilaksanakan (berdoa), barulah jenazah yang sudah di dalam peti yang tertutup dikuburkan.

Sepulang dari pekuburan, dilakukan ritual adat ungkap hombung. Adat ungkap hombung adalah ritus memberikan sebagian harta yang ditinggalkan si mendiang (berbagi harta warisan) untuk diberikan kepada pihak hula-hula. Namun mengenai adat ungkap hombung ini, telah memiliki variasi pengertian pada masa kini. Idealnya tanpa diingatkan oleh pihak hula-hula, ungkap hombung dapat dibicarakan atau beberapa hari sesudahnya. Apapun yang akan diberikan untuk ungkap hombung, keluarga yang kematian orang tua yang tergolong saur matua hendaklah membawa rasa senang pada pihak hula-hula.

Ini adalah bagian dari ritual kematian adat Batak, khususnya Batak Toba. Memang unik, tetapi itu nyata dan saya melihat serta pernah mengikuti prosesi ini sendiri. Kematian yang seharusnya dengan air mata akan penuh dengan canda tawa dan riuhnya pesta pakai musik, layaknya pesta pernikahan, hanya jika mendiang meninggal dalam status SAUR MATUA tadi. Ya, ini memang adatnya, kita tidak mungkin  menolak ataupun menentangnya. Tetapi saya bangga memiliki budaya seperti ini, penuh kekhasan yang tidak ada di negara lain di dunia ini.

19 KOMENTAR

 1. Ada benarnya juga, pergeseran zaman membuat pergeseran makna ritual adat batak

  Bulung ni Taen tu bulung ni Tulan Ba molo tarbahen, sai topot hamu hami sahali sabulan,
  Molo so boi bulung ni tulan, pinomat bulung ni salaon, Ba molo so boi sahali sabulan, pinomat sahali sataon

  Maju terus Batak, Horas, Mejuah-juah, Njuah-Juah
  Buat teman-teman suku Batak Kunjungi juga http://www.tobatabo.com/threads/9/batak.html

  Ulasan mengenai adat istiadat suku Batak.
  Tobatabo.com adalah komunitas Batak online yang bertujuan memajukan wisata dan budaya batak di daerah Danau Toba sekitarnya

 2. saya sangat bangga melihat orang batak karena orangnya pekerja keras, tapi sifatnya-sifatnya yang sulit dilepas yakni late, teal, hosom dohot ginjang ni roha masih melekat hingga sekarang. saya sering ke pesta orang batak di sana pasti terlihat karakter kesombongan itu, kalau saudaranya miskin takkan disangko/ditilli, kadang tidak diundang, padahal masih saudara, kalau ada yang kurang pasti dibesar-besarkan, padahal tidak perlu seperti itu. menurut saya lho…lho…gua…gua, masing-masing hita marsiallang indahannabe do, mari urus diri sendiri, jangan urus orang laian. ingat tonani omputta namandok “sauduranma hamu tudolok tu taruan”. coba kita camkan itu, mari kita intropeksi diri, sombong tak ada artinya, toh mati juga. sekian dulu… masih banyak lagi pesan-pesan yg akan disampaikan, tapi nanti aja ya….da…

  • Adat istiadat yg di laksanakan suku batak mungkin suku lain didunia ini yang menurut mereka ber adat dan kalau tidak dilaksanakan disebut tidak ber adat sudah beratus tahun mereka lakukan adat istiadat mereka tapi tidak menjadikan atau membentuk karakter mereka menjadi orang yang berkarakter baik antara lain: sopan santun tidak berubah, menghargai orang yang miskin tidak berubah, sombong terhadap orang miskin tdk berubah,menghargai orang hanya karena harta ,jabatan,pangkat dan kekuasaan

   • Saudara kita jangan memandang adat istiadat itu seperti ajaran sesat.
    Bersyukurlah jadi orang batak,salah satu yg saya syukuri yaitu Tarombo,dmn pun kita bisa ketemu sama saudara sauadara kita karna ada marga dan tarombo2 lainya.

 3. menurut saya kematian itu adalah anugerah Tuhan, bukan musibah, jadi tidak perlu ditangisi, pertanyaan mengapa orang sampai histeris melihat saudaranya yang meninggal ?. wajar toh, karena tidak siap menerima kenyataan itu. adongdo hata namandok “adongdo tingkina pajumpang adongdo tingkina marsirang”, dimarsirang i pasti marsak roha, alai dinapajumpang i pasti las roha. itulah hidup ada saatnya lahir ada saatnya mati.

  yang saya tangisi bukan karena perpisahan tapi karena miskin. adongdo hata namandok ” hacitdo tangan mandanggurhon nasoada”, peribahasa ini sangat menyentuh hatiku, membuat buluroma merinding, karena apa ? itulah yg terjadi hingga saat ini, disatu sisi kalau kematian itu meninggalkan harta tidak ada masalah, toh keluarga bisa berbuat apa saja, sebagai penghormatan terakhir kepada yg meninggal, bisa marmusik, margondang, mamotong lombu manang horbo, bagi-bagi duit kepada hula-hula, tulang dohot tu loloan natorop, alai bagi yg tidak mampu hal ini akan membuat keluarga sengsara dan menderita, karena apa, karena harus bayar utang. mengapa harus melaksanakan pesta bolon kalau tidak mampu, alasannya adalah “ala hatani tuan tagor alias raja hata, raja huta, raja bius, raja adat”, dll.

  menurut saya lakukanlah sesuatu itu karena kemampuan kita, bukan karena gengsi atau pengaruh orang lain.da…..

  • Adat istiAdat seperti itulah yang memberatkan umat manusia yg harus di tinggalkan orang kristen tetapi kenyataannya guru guru agama ahli teologia tdk berhasil mmeninggalkan seperti itu malah mereka ikut.mencemplungkankan diri ke dalamnya maka semua ke siasiaan , bangsa ini memuliakan aku dgn bibirnya padahal hatinya jauh dari padaku, percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajAran yg mereka lakukan perintah manusia , itulah adat istiadat yg memberatkan kuk

   • kita jangan salah memahami tentang adat karena setiap ucapan berkata adat selalu mengarahkan kepada Tuhan kita hanya saja dalam prakteknya bisa dibilang timbul adat di dalam adat selalu membebani

   • ye kalo gak ada akulturasi budaya batak, ga bakal bisa tuh kristen masuk dan berkembang di tanah batak h e h e
    sadarilah bahwa segala agama apapun di indonesia pasti terjadi sinkretisme dengan adat budaya lokal nusantara, pada dasarnya masyarakat indonesia akan selalu terikat dengan kebudayaan lokalnya, meskipun kamu sudah menjadi orang kristen ‘murni’, tapi tidak dengan 6 ribu lebih masyarakat batak di luar sana 🙂

    salam,
    manusia hobi ketubiran 🙂

 4. Adat Batak sonari on cenderung “mangait tu ngadol” nama, dang be dalan masiurupan. So holan sidalian mangallang jagal nama sambil manghapithon dongan, khususna acara adat na di huta. Untuk acara penguburan mate Sari Matua sajo pe, boe habis sampe 60 juta rupiah, dana yang amat berguna bagi anak2 mendiang yang masih belum berumah tangga atau yang masih ‘baru mandasor’. Molo tabaen ‘catering’ di ulaon pesta adat manang na pangolihon anak manang di na monding, pintor didok raja bius/raja parhata/raja huta alias para tuan takur ima: “Antong ula hamu ma ulaon muna! Dang sipaniroi be hami di si!” Ima rotak ni pangalahona! Dang parduli on angka tuan takur otak jagal on di keadaan finansial ni keluarga ni na meninggal on. Na penting boi mangallang jagal saminggu, ai pintor balga-balga jala talha-talha do angka sibuk satuna i molo jambar nasida angka raja parhata/dongan sahuta/pangula ni huria/dongan saulaon. Ai pintor dirangrang ma boan ni na matei jagal na marasam 3-4 hali lipat tutur ni na matean, asa gok indahan dohot jagal boanon nasida be (parhobas/parhuta i) tu jabuna be. Pola do boi saminggu mangallang jagal torus. Justru lebih baik do adat i di pangarantoan, alana di sesama pangaranto bagas do pangantusion taringot tu ngolu on. Sementara, anggo angka na di huta, butuha pamangus do sude, jala selalu cari kesempatan laho mangallang na tabo, tanpa mamingkirhon na marsitaonon. I do mambaen sulit maju di hitaan. Pola pikir i sangat primitif. Hape syarat maju adalah pola pikir harus positif, mau berubah dan terus berkembang.

  • Toho hian amang pendapat munai, au saddiri ma mengalami i di partuat ni bapakku na ” sari matua”
   Di paksa raja parhata/ dongan sahuta omakku torus manambai porsi jagal si patupaon, hape dung sae pesta lobi sa sambong bolon nai jagal… Hadehhhhh

 5. Bangga menjadi orang batak walaupun sampai saat ini roha late, elat, teal dan ginjang niroha masih ada pada segelintir orang batak, tapi masih banyak yang dibanggakan karena bisa sejajar dengan suku-suku lain baik dalam pergaulan (parsaoran), pekerjaan dan jabatan. Disamping itu juga perlu dibanggakan bahwa masih banyak budaya “MOKKUS” karena hidup di huta makan daging bisa hitungan jari jadi tapalambok ma ate-atenta muba do annon saluhutnai.

  • Percuma kita menjadi kristen katanya anak anak Tuhan itu sajapun :teal ,late,elat dohot ginjang ni roha pe dang boi tatinggalhon , hape kristen yg benar pengikut Jesus harus meninggalkan seperti itu karena karakter seperti elat,teal,late dan jinjang ni roha harus bisa mereka tinggalkan kalau tidak apa bedanya kita yg sudah mengenal jesus dgn nenek moyang kita yang parbegu? Karena itu perilaku orang persegi. Horas.

 6. Kalau boleh, mohon di informasikan tatacara urutan dalam setiap acara batak toba. urutan kegiatan yang dilaksanakan dan acara apa saja yang dibicarakan dalam setiap kegiatan dalam urutannya. trimakasih

 7. Saya pikir , kita orang batak harus lebih bijaksana dalam memahami , apa yang dimaksud “Adat Istiadat” dan “Agama” di jaman dulu maupun sekarang ini. Di jaman dulu adat istiadat itu adalah suatu ajaran yang dibuat untuk penataan masyarakat untuk sosial budaya yang baik, menghormati sesama manusia dan memuja sang pencipta. Tetapi di jaman sekarang , adat istiadat lebih kepada untuk KEBERSAMAAN dan SALING MENGHORMATI sesama manusia sedangkan untuk memuja sang pencipta lebih kepada ajaran Agama yang dianut masing-masing masyarakat itu sendiri. Jadi jangan selalu beranggapan semua orang sama, saya lebih memandang adat istiadat batak itu sebagai cara menjaga hubungan sesama masyarakat batak (secara horizontal) dan agama untuk memuja sang pencipta (secara vertikal) . Untuk sifat late, teal, hosom dohot ginjang ni roha, saya kira, semua manusia memiliki sifat itu bukan hanya orang batak saja… orang-orang dari suku mana yang tidak memiliki sifat tersebut ? sifat itu sudah menjadi DOSA MANUSIA saat pertama kali manusia jatuh dalam dosa. jadi bukan hanya sifat buruk orang batak saja itu. TOLONG PAHAMI itu… kl bisa kalian berikan 1 contoh orang-orang dari suku mana yang tidak memiliki ketiga sifat itu ? apa kalian ingat, saat masih anak-anak dulu, bagaimana sifat kalian? JANGAN MENGHAKIMI ORANG BATAK SEPERTI ITU (sifat late, teal, hosom dohot ginjang ni roha) JIKA KALIAN MANUSIA YANG BERAGAMA. BAHKAN MENURUT SAYA, AJARAN KRISTEN SEKALIPUN TIDAK MEMPERBOLEHKAN MANUSIA MENGHAKIMI ORANG LAIN MENURUT PEMIKIRAN MANUSIA ITU SENDIRI. (di alkitab tertulis hampir sama persis dengan kalimat ini, “barangsiapa yang merasa tidak memiliki dosa, silahkan lempar batu ke orang jahat tersebut”). Kalian tidak suka dengan adat istiadat batak, silahkan PINDAH SUKU… DAFTARKAN SUKU BARU ANDA ke dinas kependudukan… kl tidak mau pindah suku, TERIMALAH BAHWA ANDA ORANG BATAK.

 8. Pada saat pelaksanaan adat batak yang ideal,..sebenarnya disanalah diyunjukkan Kasih yang sebenarnya dan menjalin kekerabatan turun temurun,…coba bayangkan jika terjadi acara adat batak maka selalu dihadirkan dari pihak : hula-hula, tulang, tulang rorobot, bona tulang, bona ni ari, hula-hula na martinodohon,…terkadang sampai 4 generasi (bona ni ari) bahkan ada yang sampai mata ni ari binsar masih dipanggil,…

  Hal ini menjaga dan mempertahankan kekerabatan dalam kekeluargaan,….

  Tapi memang dalam pelaksanaannya membutuhkan biaya yang mahal,…bahkan ada yang sampai berutang dan menjual sawah yang seharusnya diwariskan sebagai sumber penghidupan keturunannya.

  akan tetapi jaman sekarang sudah mulai orang bijaksana dengan mempersiapkan diri, atau anak-anaknya mempersiapkan Asuransi Saurmatua untuk persiapan pelaksanaan baiaya adat.

  Informasi mengenai Asuransi Saurmatua dapat dipelajari pada : http://allianzkita.com/asuransi-saurmatua-allianz/
  kiranya membantu.

TINGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here